O inštitutu

IDH Inštitut za družboslovne in humanistične raziskave je zasebni zavod in neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena z namenom raziskovalnega dela ter spodbujanja demokratičnega družbenega, humanističnega, gospodarskega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega razvoja, utemeljenega na spoštovanju človekovih pravic, zlasti človekovega dostojanstva, ter na ustavnih vrednotah pravne in socialne države.

Zavod se posveča izvajanju raziskovalne, znanstvene, strokovne in razvojne dejavnosti, različnih oblik izobraževanja, izvedensko-svetovalne dejavnosti, založništvu ter akademske in kulturne dejavnosti.

Prizadeva si za mednarodno povezovanje z drugimi podobnimi ustanovami ter razvoj skupnih projektov in programov.