Dejavnosti

Dejavnosti inštituta vključujejo:

  • raziskovalno znanstveno delo na področju družboslovnih in humanističnih ved;
  • svetovalne storitve;
  • pedagoško dejavnost na področju družboslovnih in humanističnih ved;
  • organizacijo dogodkov in razširjanje znanja ter organizacija izobraževalnih programov s sodelovanjem mednarodnih strokovnjakov ter institucij;
  • oblikovanje in izvajanje izobraževalnih, vse-življenjskih programov in znanstveno-raziskovalnih projektov in programov zlasti s področja družboslovnih in humanističnih znanosti;
  • izvajanje založniške dejavnosti na področju družboslovnih in humanističnih ved;
  • prevajanje strokovnih besedil;
  • vodenje projektov, priprava prijav na razpise ter s tem povezano svetovalno delo;
  • spremljanje in opozarjanje na stanje na področju človekovih pravic in delovanja pravne države ter etike in integritete;
  • druge dejavnosti, ki so povezane z zgoraj omenjenimi.